Knowledge base

OpenSSL - nuttige commando's

Laatst bijgewerkt op 28 sep. 2023 10:31:41.
Categorie: Alles over SSL certificaten | SSL configuratie

CSR OpenSSL SSL

Openssl commands

Hoe OpenSSL gebruiken?

OpenSSL is het Zwitsers zakmes van het certificaatmanagement, maar zoals bij elk goed zwitsers zakmes spendeer je overmatig veel tijd om de uitklapbare vuurboog van het nagelvijltje te onderscheiden. Hieronder een opsomming van meest voorkomende commando's.

Certificaataanvragen en keys genereren

Wie een nieuw SSL certificaat besteld moet een "CSR Request" of "certificaat aanvraag" aanmaken.
Een nieuwe certificaataanvraag genereren met een nieuwe private key doe je als volgt:

openssl req -sha256 -nodes -newkey rsa:2048 -keyout www.server.com.key -out www.server.com.csr

Alternatief kan u hiervoor de Kinamo CSR Generator gebruiken.

Een nieuwe certificaataanvraag genereren met een bestaande private key:

openssl req -new -sha256 -key www.server.com.key -out www.server.com.csr

Als u het certificaat ter beschikking heeft, en de private key, maar de aanvraag niet meer hebt, kan u een certificaataanvraag genereren of CSR genereren op basis van een bestaand certificaat:

openssl x509 -x509toreq -in www.server.com.crt -out www.server.com.csr -signkey www.server.com.key

Een nieuwe RSA key genereren:

openssl genrsa -out www.server.com.key 2048

Een nieuwe ECC key genereren:

openssl ecparam -out server.key -name prime256v1 -genkey

Een zelf-ondertekend (self-signed) certificaat aanmaken voor testdoeleinden:

openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout www.server.com.key -out www.server.com.crt -days 365

Certificaten bekijken en controleren

Een certificaataanvraag controleren en bekijken:

openssl req -noout -text -verify -in www.server.com.csr

Een private key controleren en bekijken:

openssl rsa -noout -text -check -in www.server.com.key

Een certificaat bekijken:

openssl x509 -noout -text -in www.server.com.crt

Een certificaat in PKCS#7 formaat bekijken:

openssl pkcs7 -print_certs -in www.server.com.p7b

Een certificaat en sleutel in PKCS#12 formaat bekijken:

openssl pkcs12 -info -in www.server.com.pfx

Een SSL connectie controleren en alle certificaten in de chain bekijken:

openssl s_client -connect www.server.com:443
Controleren of een certificaat, een certificaataanvraag en een private key dezelfde publieke key hebben:
openssl x509 -noout -modulus -in www.server.com.crt | openssl sha256
openssl req -noout -modulus -in www.server.com.csr | openssl sha256
openssl rsa -noout -modulus -in www.server.com.key | openssl sha256

Converteren van certificaten

Conversie van PKCS#12 ( .pfx .p12 - typisch in gebruik op Microsoft Windows) bestand met private key en certificaten naar PEM (meestal gebruikt op Linux):

openssl pkcs12 -nodes -in www.server.com.pfx -out www.server.com.crt

Conversie van PEM naar PKCS#12:

openssl pkcs12 -export -in www.server.com.crt -inkey www.server.com.key -out www.server.com.pfx

Conversie van PKCS#7 formaat ( .p7b .p7c ) naar PEM:

openssl pkcs7 -print_certs -in www.server.com.p7b -out www.server.com.crt 

Conversie van PEM formaat naar PKCS#7:

openssl crl2pkcs7 -nocrl -certfile www.server.com.crt -out www.server.com.p7b

Conversie van DER (.crt .cer of .der) naar PEM:

openssl x509 -inform der -in certificate.cer -out certificate.pem

Gerelateerde artikels

Kinamo mail server instellingen (mail server cheat sheet)

Volgend artikel geeft de basis instellingen en server namen (domeinnamen) weer voor de Kinamo mail infrastructuur. Aan de hand van...

Lees meer

Instellen van een automatische SPAM filter met de Kinamo Webmail client

Volgend artikel legt uit hoe u een speciale filter kan aanmaken die automatisch SPAM berichten in een daartoe bestemde map...

Lees meer

Een SSL certificaat kopen? Wat is een SSL certificaat?

U heeft beslist om een SSL certificaat te kopen? Maar wat is een SSL certificaat? Waarom is dit belangrijk en...

Lees meer

Extra hulp nodig?

Werden niet al uw vragen beantwoord?
Geen nood, via een support aanvraag helpen wij u graag verder!

Selecteer uw taal

Alle talen: