Tags voor dit FAQ item:
HTTPS SSL SSL Certificaten

In welke mate heeft dit artikel uw vraag beantwoordt?

Score van 5 sterren, gebaseerd op 3 beoordelingen

Een SSL certificaat kopen? Wat is een SSL certificaat?

Laatste bijgewerkt: 23/03/2017

U heeft beslist om een SSL certificaat te kopen? Maar wat is een SSL certificaat? Waarom is dit belangrijk en spreekt iedereen van "geef de bezoekers van uw site meer vertrouwen met een ssl certificaat"?

Een SSL certificaat is een digitaal bestand dat een cryptografische sleutel aan bedrijfsgegevens koppelen. Eenmaal op een webserver geïnstalleerd, laat een SSL certificaat toe om een beveiligde verbinding tot stand te brengen tussen de webbrowser (bezoeker) en de website (server) via het HTTPS protocol. Op de « Wat is SSL? » pagina komt u meer te weten over SSL.

Uw website beveiligen met een SSL certificaat laat een niet alleen toe om uitwisseling van gegevens tussen browser en website te beveiligen, maar het certificaat biedt aan de bezoeker ook de zekerheid over

  • De identiteit van de website
  • De identiteit van de eigenaar van de website

Zonder SSL heeft men op Internet geen enkele zekerheid dat de bezochte site geen vervalste kopie is, of van wie er achter een website schuilgaat. Met andere woorden, een correct SSL certificaat geeft de bezoeker dus meer vertrouwen in uw website!

Aanvragen voor SSL certificaten worden gecontroleerd door Certificate Authorities, die naargelang het type certificaat - domeinvalidatie, organisatievalidatie of extended validatie - een min of meer grondige controle uitvoeren op de aanvrager van het certificaat. Dit hele proces noemt men vaak het certificaat "vetting" proces.

De certificaatuitgevers fungeren als een vertrouwde derde, waarvan de identiteit reeds in de browsers ingebakken is, en bijgevolg wordt vertrouwd. Een bedrijfscertificaat dat zij goedkeuren wordt via een watervalsysteem ook door de browser vertrouwd, aangezien het certificaat de digitale handtekening van de Certificate Authority bevat.

Voor de meest eenvoudige validatie, domain validation (DV), wordt nagegaan of de gegevens van de aanvrager overeenstemmen met de gegevens die bij de registratie van het domein ingegeven werden.
Dat geeft zekerheid dat een certificaat voor www.example.com enkel uitgereikt wordt aan de rechtmatige eigenaar van het domein.

Organization validation (OV) houdt naast een domeincontrole ook een controle van de aanvrager in, zodat een bezoeker er zeker van is dat de bedrijfsgegevens van de eigenaar correct zijn. Na het controleproces worden de bedrijfsgegevens van de aanvragen ook mee opgenomen in het SSL certificaat zelf.

De hoogste mate van zekerheid biedt een SSL certificaat met Extended Validation (EV), waar de aanvrager uitgebreide bedrijfsdocumentatie dient op te sturen en grondig gedaudit wordt door de certificaatuitgever. Vaak impliceert dit een vergelijking met gegevens in bijvoorbeeld het staatsblad of kamer van koophandel, officiële Business Directories enz.
Dit type certificaat is duurder en moeilijker te bekomen, en heeft een maximale geldigheidsduur van twee jaar, maar biedt de eigenaar ervan de gegeerde groene adresbalk in de browser, waar naast het hangslot icoon eveneens de bedrijfsnaam zichtbaar is in de adresbalk.
Het spreekt vanzelf dat dit certificaat het meeste vertrouwen inboezemt bij bezoekers!

Op Kinamo's SSL startpagina vindt u een ruim aanbod aan SSL certificaten voor diverse doeleinden.