Tags voor dit FAQ item:
Exchange 2003 Exchange 2007 Exchange 2010 Exchange 2013 IIS 5 IIS 6 IIS 7 IIS 8 IIS 8.5 Microsoft Windows Server 2000 Windows Server 2003 Windows Server 2008 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2

In welke mate heeft dit artikel uw vraag beantwoordt?

Score van 1 sterren, gebaseerd op 3 beoordelingen

Microsoft IIS - Intermediate SSL certificaat installeren

Laatste bijgewerkt: 14/01/2016

Dit artikel geeft weer hoe root en intermediate SSL certificaten van een Certificate Authority te installeren met behulp van de Microsoft Management Console op Windows Server.

 1. Open de Microsoft Management Console via Start, dan Uitvoeren, typ mmc, gevolgd door Enter.
   
 2. Klik File in het topmenu en selecteer Add/Remove Snap-in....
   

   
 3. Selecteer Certificates uit de snap-in lijst en klik Add.


   
 4. Selecteer Computer account en klik Next.


   
 5. Selecteer Local computer en klik Finish. Sluit de Add Standalone Snap-in dialoog en klik OK in het Add/Remove Snap-in venster.


   
 6. Keer terug naar de Management Console, open de Certificates tree, en klik rechts op Trusted Root Certification Authorities, daarna All Tasks, dan Import.... Dit start de Certificate Import Wizard.


   
 7. Selecteer Local machine en klik Next.


   
 8. Klik Browse... om het root certificaat van uw schijf te selecteren, daarna Next om naar het overzichtsscherm te gaan, vervolgens Finish om de wizard te voltooien. Het root certificaat van de CA is nu gëinstalleerd in de Windows certificate store.


   
 9. Vervolgens klikt u rechts op Intermediate Certification Authorities, en kiest u opnieuw All Tasks en Import.... De Certificate Import Wizard opent opnieuw. Installeer het intermediate certificaat zoals het root certifiaat hierboven.


   
 10. Herhaal stap 9 als er meer dan één intermediate certificaat te installeren is.
   
 11. Controleer dat het root certificaat correct te vinden is onder de Trusted Root Certification Authorities, en het intermediate certificaat onder Intermediate Certification Authorities.
   
 12. Herstart de server om de wijzigingen te activeren.