Tags voor dit FAQ item:
CSR IIS 8 IIS 8.5 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2

In welke mate heeft dit artikel uw vraag beantwoordt?

Score van 5 sterren, gebaseerd op 4 beoordelingen

Microsoft IIS 8 - SSL certificaataanvraag (CSR) genereren

Laatste bijgewerkt: 23/11/2016

Dit artikel toont u hoe een CSR (Certificate Signing Request) kan aanmaken, met behulp van de Management Console op Windows 2012 Server. Met de certificaataanvraag of CSR kan u uw SSL certificaat bestellen. Als u uw SSL certificaat reeds ontving van de uitgever, kan u verder met de Instructies om een SSL certificaat te installeren op Microsoft IIS 8.

 1. Open de IIS console via Start, dan naar Administrative Tools, vervolgens Internet Information Services (IIS) Manager.
   
 2. Selecteer uw servernaam aan de linkerkant.
   
 3. In het middelste venster dubbelklikt u Server Certificates onder de IIS hoofding.


   
 4. In het Actions menu rechts, klikt u op Create Certificate Request... om de CSR dialoog te starten.


   
 5. Vul volgende informatie in bij de Distinguished Name Properties dialoog die verschijnt:


  • Common Name - De volledige domeinnaam die voor uw website zal gebruikt worden, bijv. www.mijndomein.com. Voor een wildcard certificaat gebruikt u *.mijndomein.com.
  • Organization - De officiële benaming van uw bedrijf zoals die voorkomt in uw statuten.
  • Organizational Unit - De dienst waartoe u behoort. U mag dit veld ook leeg laten.
  • City/locality - De stad van uw bedrijf.
  • State/province - De staat of provincie van uw bedrijf. Gebruik geen afkortingen!
  • Country/region - De twee-letter ISO code voor het land van uw bedrijf.
    
 6. In het Cryptographic Service Provider Properties formulier kiest u volgende waarden:


  • Cryptographic Service Provider - Kies Microsoft RSA Schannel Cryptographic Provider.
  • Bit length - Kies minstens 2048 bits.
    
 7. In het File Name dialoogvenster selecteert u waar het CSR bestand moet bewaard worden. Vervolgens zoekt u uw CSR met behulp van Windows Explorer, dubbelklikt u het om het te openen, en kopieert u de volledige inhoud ervan, met inbegrip van de BEGIN CERTIFICATE REQUEST en END CERTIFICATE REQUEST regels, in Kinamo's SSL Certificaat Aanvraag formulier.


   
 8. Na ontvangst van uw SSL certificaat kan u verder met het installeren ervan.