Tags voor dit FAQ item:
Exchange 2010 Microsoft

In welke mate heeft dit artikel uw vraag beantwoordt?

Score van 4 sterren, gebaseerd op 2 beoordelingen

Microsoft Exchange 2010 - SSL certificaat installeren

Laatste bijgewerkt: 14/01/2016

Dit artikel toont u hoe een SSL certificaat te installeren op Microsoft Exchange 2010. Als u nog geen certificaataanvraag (CSR) aanmaakte en uw SSL certificaat nog niet bestelde, leest u best de « instructies om een SSL certificaat aan te vragen voor Exchange 2010 ».

De documentatie voor het installeren van een SSL certificaat op andere Microsoft Exchange versies vindt u in volgende artikels:

U moet mogelijk de root en intermediate certificaten op de server importeren indien dit nog niet gebeurde. Instructies hiervoor vindt u in het artikel « Hoe root en intermediate SSL certificaten op Microsoft IIS installeren ».

U heeft bij het aanmaken van uw Certificate Signing Request de keuze tussen de grafische schil van Microsoft Exchange Management Console, of de command-line van Microsoft Exchange Management Shell, die door Exchange 2007 geïntroduceerd werd.

 1. Bewaar uw SSL certificaatbestand op de plek waar u de Certificate Request bewaarde.
   
 2. Open de Exchange Management Shell door op Start te klikken, vervolgens Programs, Administrative Tools, Microsoft Exchange 2007, en Exchange Management Shell.
   
 3. Aan de Exchange Management Shell prompt voert u volgend commando in om de Import-ExchangeCertificate en Enable-ExchangeCertificate cmdlets tesamen uit te voeren. Let erop dat de syntax veranderd is t.o.v. Exchange 2007:
  Import-ExchangeCertificate -FileData ([Byte[]]$(Get-Content -Path c:\mail_server_com.crt -Encoding byte -ReadCount 0)) | Enable-ExchangeCertificate -Services "IIS,POP,IMAP,SMTP"
  
  De -Services parameter kan één van volgende zijn: SMTP, IMAP, POP, IIS en UM. U kan ook een certificaat uitschakelen door de -Services parameter op "None" te zetten.
   
 4. Controleer of uw SSL certificaat in Exchange actief is met volgende cmdlet:
  Get-ExchangeCertificate -DomainName mail.server.com
  
  De output hiervan is een thumbprint van uw certificaat, een lijst van de services waarvoor het geactiveerd is, en de Common Name van uw certificaat. Als uw certificaat niet correct geactiveerd werd, roep dan de Enable-ExchangeCertificate cmdlet opnieuw aan met de thumbprint van het certificaat:
  Enable-ExchangeCertificate -ThumbPrint [plak thumbprint hier] -Services "SMTP, IMAP, POP, IIS"
  
 5. Uw SSL certificaat is nu geïnstalleerd en geactiveerd op Microsoft Exchange Server. Test uw certificaat door te verbinden met Outlook, of via uw browser te surfen naar de Outlook Web Access website.
   
 6. Als uw certificaat niet correct weergegeven wordt, dient u mogelijk de server te herstarten, in het bijzonder als u eerst intermediate en root certificaten hebt moeten installeren.
   
 7. Uw certificaat is nu gebruiksklaar voor Exchange 2010. Gefeliciteerd!
 1. Ga naar Start, Programs, Administrative Tools, Microsoft Exchange 2010, Exchange Management Console.
   
 2. Klik Manage Databases.
   
 3. Selecteer Server Configuration in het linkervenster, kies uw certificaat uit het menu in het midden, zoals aangegeven door zijn Friendly Name, en klik vervolgens Complete Pending Request in het Actions menu rechts.
   
 4. Blader naar uw certificaatbestand, selecteer Open en klik Complete.
   
 5. Druk F5 om de pagina te verversen, en controleer dat het certificaat nu False weergeeft onder Self Signed. Als True nog steeds verschijnt, is een verkeerd certificaat gekozen, of is het certificaat op de verkeerde server geïnstalleerd. Om dit te verhelpen dient u een nieuwe CSR aan te maken op deze Exchange Server en een heruitgifte van uw SSL certificaat te vragen.
   
 6. Uw SSL certificaat is nu geïnstalleerd. Om het in productie te nemen, keert u terug naar de Exchange Management Console en klikt u Assign Services to Certificate.
   
 7. Selecteer uw server uit de lijst en klik Next.
   
 8. Selecteer de services die u met het SSL certificaat wil beveiligen, en klik vervolgens Next, Assign en Finish.
   
 9. Uw certificaat is nu gebruiksklaar voor Exchange 2010. Gefeliciteerd!