Tags voor dit FAQ item:
Exchange 2007 Microsoft

In welke mate heeft dit artikel uw vraag beantwoordt?

Geef als eerste je beoordeling!

Microsoft Exchange 2007 - SSL certificaat installeren

Laatste bijgewerkt: 14/01/2016

Dit artikel toont u hoe een SSL certificaat te installeren met behulp van de Exchange Management Shell (EMS). Als u nog geen certificaataanvraag (CSR) aanmaakte en uw SSL certificaat nog niet bestelde, leest u best de « instructies om een SSL certificaat aan te vragen voor Exchange 2007 ».

De documentatie voor het installeren van een SSL certificaat op andere Microsoft Exchange versies vindt u in volgende artikels:

U moet mogelijk de root en intermediate certificaten op de server importeren indien dit nog niet gebeurde. Instructies hiervoor vindt u in het artikel « Hoe root en intermediate SSL certificaten op Microsoft IIS installeren ».

 1. Bewaar uw SSL certificaatbestand op de plek waar u de Certificate Request bewaarde.
   
 2. Open de Exchange Management Shell door op Start te klikken, vervolgens Programs, Administrative Tools, Microsoft Exchange 2007, en Exchange Management Shell.
   
 3. Aan de Exchange Management Shell prompt voert u volgend commando in om de Import-ExchangeCertificate en Enable-ExchangeCertificate cmdlets tesamen uit te voeren:
  Import-ExchangeCertificate -Path C:\Desktop\mail_server_com.crt | Enable-ExchangeCertificate -Services "SMTP, IMAP, POP, IIS"
  
  De -Services parameter kan één van volgende zijn: SMTP, IMAP, POP, IIS en UM. U kan ook een certificaat uitschakelen door de -Services parameter op "None" te zetten.
   
 4. Controleer of uw SSL certificaat in Exchange actief is met volgende cmdlet:
  Get-ExchangeCertificate -DomainName mail.server.com
  
  De output hiervan is een thumbprint van uw certificaat, een lijst van de services waarvoor het geactiveerd is, en de Common Name van uw certificaat. Als uw certificaat niet correct geactiveerd werd, roep dan de Enable-ExchangeCertificate cmdlet opnieuw aan met de thumbprint van het certificaat:
  Enable-ExchangeCertificate -ThumbPrint [plak thumbprint hier] -Services "SMTP, IMAP, POP, IIS"
  
 5. Uw SSL certificaat is nu geïnstalleerd en geactiveerd op Microsoft Exchange Server. Test uw certificaat door te verbinden met Outlook, of via uw browser te surfen naar de Outlook Web Access website.
   
 6. Als uw certificaat niet correct weergegeven wordt, dient u mogelijk de server te herstarten, in het bijzonder als u eerst intermediate en root certificaten hebt moeten installeren.
   
 7. Uw certificaat is nu gebruiksklaar voor Exchange. Gefeliciteerd!