Tags voor dit FAQ item:
Comodo SSL Symantec Thawte Verisign

In welke mate heeft dit artikel uw vraag beantwoordt?

Geef als eerste je beoordeling!

Ik vind bepaalde certificaten niet terug in het aanbod van Kinamo

Laatste bijgewerkt: 13/01/2016

Dit artikel legt u uit waarom Kinamo bepaalde SSL certificaten van uitgevers niet standaard in zijn aanbod opneemt.

Bij het selecteren van ons SSL certificatenaanbod hebben we zorgvuldig een mix opgebouwd van certificaten die voor verschillende doeleinden kunnen dienen. Een aantal certificaten hebben we bewust niet opgenomen omdat ze weinig bruikbaar zijn, of omdat een ander certificaat in dezelfde prijsklasse en beter alternatief biedt, en alle mogelijke certificaten opnemen voor een onoverzichtelijk overaanbod zou zorgen.

Mocht u één van onderstaande certificaten alsnog willen bestellen, dan kan u Kinamo contacteren voor een offerte.

Thawte biedt in tegenstelling tot de meeste andere Certificate Authorities geen unlimited server licenties aan op zijn certificaten, terwijl één van de redenen om een wildcard SSL certificaat net is om het op verschillende servers van uw netwerk te kunnen gebruiken. We raden u daarom aan om te opteren voor één van volgende wildcard certificaten die wel op meerdere servers mogen gebruikt worden: GeoTrust TrueBusinessID Wildcard - eveneens uitgegeven door de Symantec Group, GlobalSign OrganizationSSL Wildcard of DomainSSL Wildcard, of Comodo InstantSSL Premium Wildcard.

Naast Thawte is Symantec de enige certificaatuitgever die niet toelaat om een uitgegeven SSL certificaat onbeperkt te gebruiken. Bijgevolg is Symantec Secure Site Wildcard niet alleen het duurste Wildcard SSL certificaat op de markt, maar ook het minst bruikbare. We raden u daarom ten stelligste aan één van de bovenvermelde alternatieven te overwegen. GlobalSign OrganizationSSL Wildcard biedt u een certificaat van gelijk niveau, met een grotere herkenbaarheid en vertrouwensfactor voor een Europees publiek.

Comodo heeft de onhebbelijke gewoonte om een overaanbod van certificaten op de markt te brengen die nauwelijks van elkaar verschillen of elkaar overlappen, wat enkel tot verwarring leidt. Volgende producten hebben we niet opgenomen in ons aanbod:

Comodo Elite SSL is een exacte kopie van Comodo Instant SSL Premium, maar met een waarborg van 500.000$ in plaats van 250.000$. Wie meer wil neertellen voor een certificaat raden we aan om eerder te kijken naar een certificaatuitgever met een betrouwbaarder imago dan te opteren voor een hogere waarborg, die uiteindelijk maar een cijfermatig gegeven is. In dezelfde prijscategorie vindt u GeoTrust TrueBusinessID, GlobalSign OrganizationSSL en Thawte Webserver, overigens allemaal certificaten met een waarborg van 1.250.000$.

Eenzelfde redenering als voor Comodo's Gold SSL: de waarborg van 750.000$ verantwoordt de hogere prijs niet, en in die prijsklasse kan u terecht bij een Certificate Authority met een steviger reputatie. Dezelfde producten als hierboven zijn degelijke alternatieven.

Ook dit certificaat is een kopie van de Instant SSL Premium, maar met een waarborg van 1.000.000$. Meteen heeft Comodo daarmee het duurste Organization Validation certificaat van de markt, zodat naast bovenvermelde alternatieven de prijzige Verisign Secure Site met zijn waarborg van 1.500.000$ een ook interessanter alternatief is.

Kinamo is geen voorstander van Server Gated Cryptography certificaten, om redenen die aangehaald worden in het artikel « Waarom een SGC certificaat aanschaffen? ». Wenst u toch ten alle prijze een SGC SSL certificaat, dan zijn zowel Thawte SGC Supercert als Verisign Secure Site Pro of Comodo EV SSL SGC - dat laatste nota bene een Extended Validation certificaat - betere opties.

Hoeft er nog uitleg bij? Met het prijskaartje dat aan dit certificaat hangt prijst Comodo zich volledig uit de markt. GlobalSign OrganizationSSL WIldcard is niet alleen effenaf goedkoper, maar bovendien kwalitatief geen trapje, maar een hele ladder hoger.