Tags voor dit FAQ item:
bandwidth datacenter

In welke mate heeft dit artikel uw vraag beantwoordt?

Geef als eerste je beoordeling!

Hoe wordt het dataverkeer van mijn server gemeten?

Laatste bijgewerkt: 13/01/2016

Van toepassing op

Kinamo meet het verbruikte dataverkeer rechtstreeks op de switch poort waar uw server op werd aangesloten bij de installatie in ons datacenter. Wij meten zowel ingaand als uitgaand verkeer. Op maandelijkse basis kijken wij na of het door u verbruikte dataverkeer de toegelaten limiet niet overschreden heeft. Indien dit het geval is zal het extra verbruikte dataverkeer u op het einde van de maand aangerekend worden. U kan desgewenst voor de volgende maand bijkomend dataverkeer bestellen aan voordelig tarief.

Afhankelijk van uw bestelling wordt de bandbreedte aangerekend in werkelijk dataverbruik, uitgedrukt in Gigabytes, of in piekverbruik, uitgedrukt in Megabit per seconde.

Bij het meten van uw piekverbruik maken we gebruik van de 95ste percentiel methode, die standaard in de hostingwereld wordt gebruikt. De 5 procent hoogste verbruikspieken worden niet meegerekend. Zeldzame verbruikspieken leiden zodoende niet tot een meerkost.

U heeft ten allen tijde toegang tot de bandbreedte statistieken van uw server via de Kinamo selfcare website. Op de website kan u het werkelijke en het piekverbruik van uw server nagaan. De rode lijn op de grafieken geeft het 95ste percentiel weer. U kan op die manier eenvoudig nagaan of het voor u voordeliger uitkomt om uw verbruik in GB per maand of in Mbps te laten uitrekenen.