Wezooz Academy

Terug naar nieuws

Gepubliceerd op 26 jan. 2024.

Wezooz Academy

In de loop van 2021 lanceren we bij Kinamo een nieuwe website waarop we, behalve informatie over onze diensten, ook gaan werken aan customer cases. Aan de hand van deze customer cases willen we onze klanten extra in de kijker zetten en hopen we ook anderen te inspireren met onze knowhow.

In afwachting van de nieuwe website brengen we alvast hieronder een hoogtepunt van één van de vele projecten in 2020. Het was een speciaal jaar, dat is het minste dat we kunnen zeggen. Maar het was ook een boeiend jaar 😊 ook voor Wezooz Academy!

Over Wezooz Academy

WeZooz Academy is een leerplatform voor leerlingen van het secundair onderwijs en bestaat sinds 2016. Leerkrachten geven in meer dan 2000 professionele lesvideo’s de leerstof conform de eindtermen. In het platform vinden leerlingen ook duizenden oefeningen, leertrajecten en zelftests.

Transformatie van de infrastructuur

Toen in maart de scholen moesten sluiten naar aanleiding van de corona pandemie gingen scholen, ouders en leerlingen op zoek naar een alternatief voor de fysieke lessen in de scholen. Wezooz Academy diende tot dan toe als “aanvulling” voor lessen op scholen en kon dus snel ingezet worden.

Om ervoor te zorgen dat Wezooz Academy een oplossing kon bieden voor alle leerlingen uit het secondair onderwijs in Vlaanderen hebben we het online e-learning platform wat extra ‘power’ moeten geven. In nog geen 2 weken tijd hebben we samen met de mensen van Wezooz Academy het platform getransformeerd naar een uit de kluiten gewassen infrastructuur om de normale lessen over te nemen en te zorgen voor een volwaardig online alternatief.

Het platform is op een paar weken tijd naar een verzesvoudiging van het normale dagelijks aantal bezoekers geëvolueerd en een verdubbeling van aantal opgevraagde pagina’s (die in de miljoenen gaan!).

Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van een slimme transitie van de bestaande code en het hosting platform naar een Docker Swarm infrastructuur met containers, voorzien van de nodige loadbalancing, monitoring en een volwaardige door Jenkins aangedreven deployment pipeline zodat ook op piekmomenten verder kon gesleuteld worden aan de site, zonder downtime.

Een resultaat waar we terecht trots op mogen zijn: Wezooz Academy heeft vlot de eerste coronagolf mogen doorstaan en doet ook in het huidige klimaat dienst als een vaste basistool voor het middelbaar onderwijs in Vlaanderen.

We willen dan ook iedereen van Wezooz Academy alsook het volledige Kinamo team bedanken voor deze boeiende samenwerking.

Selecteer uw taal

Alle talen: